BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Personálne zabezpečenie

Ing. Svetlana Chábelováprojektový manažér
Alena Machováfinančný manažér a účtovník
Vlasta Hyžováúčtovník projektu
PaedDr. Žaneta Pikartováhlavný koordinátor projektu