BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Fotogaléria

Jazykové vzdelávanieJazykové vzdelávanie
Školenie IKT 2.-7.1.2013Školenie IKT 2.-7.1.2013
Školenie IKT 2.-7.1.2013Školenie IKT 2.-7.1.2013
Školenie IKT 2.-7.1.2013
Školenie MultiPoint 22.2.2013Školenie MultiPoint 22.2.2013
Školenie MultiPoint 22.2.2013
Školenie MultiPoint 13.3.2013Školenie MultiPoint 13.3.2013
Školenie MultiPoint 13.3.2013Školenie MultiPoint 13.3.2013
Školenie MultiPoint 13.3.2013
Pilotné overenie PL a ICPilotné overenie PL a IC
Pilotné overenie PL a ICPilotné overenie PL a IC
Pilotné overenie PL a ICPilotné overenie PL a IC