BILINGVÁLNE PROGRAMY VZDELÁVANIA V DALTONSKEJ ŠKOLE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderne v daltonskej škole - elektronická učebnicaPokračovanie projektu