logo.jpg

PODMET a PRÍSUDOK inak

PaedDr. Žaneta Pikartová

Klikaj najskôr na podmet, v druhej skupine viet na prísudok, pri správnej odpovedi sa zvýraznia. Pri slovesno-mennom prísudku treba kliknúť na obidve zložky.

PODMET
Do triedy sa zrazu nahrnulo veľa ukričaných . o tom začali uvažovať.
vzadu sa už rozhodli. Jej súhlasné ma určite potešilo.
hladnému neverí. mi nechoď na oči ! a dodávajú telu energiu.
by sa aj tu našlo veľa. Stále je predsa samozrejmosťou.
PRÍSUDOK
Výhľad z obloka . Môj brat .
Mlčať o spáchanej krivde . Predo mnou zaujímavá chata.
Detičky do vody. Jeho prezentácie vždy .
Na štadióne viacerí diváci jeho správanie. Prví praľudia podľa nálezov do Európy zhruba pred milión rokmi.