logo.jpg

PODMET A PRÍSUDOK

PaedDr. Žaneta Pikartová

Z vety vypíš do prvého stĺpca podmet, do druhého prísudok.
Ďalší test už bol jednoduchý.
Ani nadaný si nenájde ľahko cestu životom.
Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami.
Všetci sme zodpovední za túto situáciu.
Aj v našej záhradke sú višne.
Naša riaditeľka je výborný pedagóg.
Zobudil ma večerný chlad.
Vietor hnal po oblohe dažďové chmáry.
Z obrazov Martina Benku na nás dýcha zvláštne čaro.
Na celom svete milióny ľudí trpia hladom.
Spoza rohu vychádza vysoká strnulá postava.
Teta s námahou odtrhla zrak od knihy.
Na planéte Jupiter zmizol tmavý pás mrakov.
Mestský vzduch je značne znečistený.