Mgr. Lubica Závodská logo.jpg

VESMÍR- 5. časť 10.gif

Prečo Slnko vychádza a zapadá?

Pozorne si prečítaj text a snaž sa správne významovo doplniť vypadnuté slová.
Vesmírhv51.gif
Dnes vieme, že sa pohybuje a my sa pohybujeme s ňou.
Na osvetlenej časti Zeme je vždy .
Neosvetlená časť Zeme je v tieni - je tam .
Naša Zem obieha okolo .
Okolo nášho Slnka obieha planét.
Merkúr, Venuša, Zem a Mars sú skalnaté planéty.
Jupiter, Saturn, Urán a Neptún sú plynné planéty s mnohými mesiacmi.
Generál Milan Rastislav Štefánik bol okrem iného aj svetoznámy .