Mgr. Lubica Závodská logo.jpg

VESMÍR- 4. časťve30.gif

Prečo je Zem guľatá?

Správne doplň vety.
Slnko, planéty, a ich mesiace tvoria
ve16.gif
Naša Zem obieha okolo
11.gif
Planéta je družica
40.gif
Družica planéty sa nazýva
me22.gif
Okolo nášho Slnka obieha
ve4.gif