logo.jpg Mgr. Lubica Závodská

VESMÍR - 1. časťve10.gif

Prečo Slnko vychádza a zapadá?

Prečítaj si otázky a označ správne odpovede. Aby si ich videl všetky, klikni na tlačidlo vpravo.