logo.jpg

Krížovka

Mgr. Viera Dubská

Slová skryté v krížovke patria medzi vybrané slová.
    1    2        3      4   
           5        
                 
  6       7    8          
                 
       9            
   10                
                 
11                   

Vodorovne

2. Malý hlodavec
5. Opak slova nízky.
6. Časť textu
9. Človek,ktorý loví zver bez povolenia.
10. Ľadovce plávajúce po mori
11. Keď je nepríjemné počasie,je...

Zvisle

1. Slovenčina je môj materinský...
2. Poplatok za používanie ciest a mostov
3. Používať pravítko, ceruzku a kružidlo.
4. Zvuková zhoda na konci veršov je ...
7. Čo má kôň na nohe ?
8. Máme nový trojizbový...